Газирана олигоминерална вода со вкус на лимон

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Газираната олигоминарелна вода Менада, со вкус на лимон , е најновиот производ на ДОО Ротико - Скопје.  
            Водата е газирана со природен CO2 .  
            Се пакува во амбалажа од :  
 
  • 1,5 Литри
 
            1 Литар од природната олигоминерална вода Менада, со вкус на лимон, содржи :  
 

             - Катјони (mg/l) :

             - Анјони (mg/l) :
Калиум (K)...................................макс. 30,00 Хлориди (Cl)..........................................14,00
Натриум (Na).........................................15,00 Сулфати (SO4)............................макс. 27,00
Магезиум (Mg)............................макс. 30,00 Флуориди (F)...........................................0,10
Калциум (Ca).............................макс. 120,00 Нитрати (NO3).........................................1,00
Железо (Fe)............................................ 0,10 Нитрити (NO2).......................................0,003
Манган (Mn)........................................... 0,03 Бикарбонати (HCO3).................макс. 400,00
Стронциум (Sr)....................................... 0,04  
Кобалт (Co).......................................... 0,003  

                                          Јаглерод диоксид

 (CO2) до 3500,00

Сув остаток на 180C

.........  макс. 620,00

 
     
     
 

  2003 Ротико & Blazevski Electronic co.