Ова  е  Официјалната Web страна на природната  олигоминерална вода Менада.

        Вода, која што извира во подножјето на Шар Планина, од изворот Јурија, во с.Раотинце, се полни и пакува со најсовремена технологија, за да се испорача до нашите потрошувачи.

       Анализата е извршена во Републичкиот Завод за здравствена заштита - Скопје, лаб. бр. 28732.

       Водата е идеално избалансирана, со што ги задоволува дневните потреби за минерали.

 
 

 

  SubmitFree: Submit to 25+ Search Engines for free !!!!

 

 

 © 2003 Ротико & Blazevski Electronic co.