Малку историја

 

 
 
 
 
 

          Тетовската Менада е бронзена фигура, која е археолошки наод, односно била најдена како гробен прилог во едно богато погребување, откриено во Тетово, во ѕидана гробница од последните денови на VI век p.n.e. 

          Фигурата претставува танчерка во игра заедно со нејзиниот партнер - сатир во танците на култот на богот Дионис.

           Тоа претставува уметнички израз на почетоците на античката епоха во Македонија и го симболизира начинот на живот на тогашните племиња кои ги населувале овие простори.

 

 

  2003 Ротико & Blazevski Electronic co.