Контакт со ДОО РОТИКО - Скопје

производител на природната олигоминерална вода Менада

 
 
 
 
 

За сите информации можете да се обратите на следниве телефони:

  • 02 / 3128-254

  • 044 / 397-354

или на следниве e-mail адреси:

информации:  info@menada.com.mk  
продажба:     sales@menada.com.mk
маркетинг:     marketin@menada.com.mk
 
За сите забелешки, сугестии или предлози во однос на овој Web site обратете се на следнава e-mail адреса: gblazevski@hotmail.com

 

 

  2003 Ротико & Blazevski Electronic co.